Projekty

2019 Od mitu do fantasy

W ramach projektu Stacji Kultura, jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Cejnowy w Rumi, prowadzę cykl warsztatów literackich, opowiadam o micie słowiańskim oraz rozmawiam z autorami literatury fantastycznej, m.in.: Robertem Wegnerem, Karoliną Janowską.

Projekt w trakcie realizacji. Więcej informacji po zakończeniu projektu, w październiku 2019.

2019 Saga Rodzinna AD `89

Projekt zrealizowany dla Wejherowskiego Centrum Kultury- Filharmonii Kaszubskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, zainspirowany 30 rocznicą obrad Okrągłego Stołu w roku 1989.  Moim zamiarem, jako pomysłodawczyni i koordynatorki projektu, był powrót do lat `80 i uświadomienie młodym/ przywrócenie wspomnień starszym, jak wyglądało życie rodzinne w pamiętnym roku 1989.

W swoich działaniach warsztatowych skoncentrowaliśmy się na przedmiotach i sytuacjach z życia codziennego: kolejkach, nominałach, budkach telefonicznych, czarno-białej telewizji. Ci, którzy pamiętali opowiadali o tym młodszym uczestnikom warsztatów.

Powrót do przeszłości umożliwiła nam, paradoksalnie, nowoczesna technologia. Obejrzeliśmy filmy dokumentujące Wejherowo w roku 1988, dostępne w kanale youtube, przejrzeliśmy zdjęcia w Narodowym Archiwum Cyfrowym, szukaliśmy lokalnych i ogólnopolskich gazet w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Uczestniczki projektu przyniosły archiwalne zdjęcia z rodzinnych albumów. Opowiedziały o dziejach swoich rodzin.

Kolaże, powstałe w ramach projektu dołączyły do wystawy „Wiosna demokracji” otwartej 4 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej, im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

2018 Polskie Historie 

Projekt zrealizowany dla Gdyńskiej Strefy Kultury w stulecie odzyskania niepodległości. Starałam się stworzyć coś, co byłoby choć trochę obok opowieści o wielkiej wojnie, bitwach, legionach, Dmowskim i Piłsudskim.

Postawiłam na historię materialną i historię idei. Projekt miał ostatecznie dwa bloki: spotkania z żywą historią i klub dyskusyjny.

Rekonstruktorzy opowiedzieli jak wyglądało życie codzienne w Legionach, o medycynie, kulinariach, służbie wojskowej kobiet. Spotkania poprowadzili członkowie grupy Garnizon Gdańsk i grupy Walhalla.

Natomiast „Sztuka idei – idea sztuki” to cykl 4 spotkań klubu dyskusyjnego, w którym pojawiły się tematy arcypoważne (wyznania II RP, idei nowoczesności w II RP) i lżejsze (wykłady o modzie patriotycznej i filmie zaangażowanym).

Projekt zrealizowano we współpracy z Teatrem Gdynia Główna, Fundacją „A może by…”, Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni oraz Muzeum Miasta Gdyni. Współfinansowany przez Miasto Gdynia.

2017 Korzenie Kultury. Baśnie i mity 

W 2017 roku napisałam i zrealizowałam dla Stowarzyszenia Gdyńska Strefa Kultury projekt „Korzenie Kultury- Baśnie i mity”. Zajmowaliśmy się odzyskiwaniem zapomnianych treści kultury dotyczących cudowności świata, myśleniem magicznym, realizmem magicznym, wątkami fantastycznymi. W ramach projektu odbyły się wykłady na temat mitologii słowiańskiej, kaszubskiej i nordyckiej, baśni magicznej, legend miejskich i polskich.

Odbyły się też warsztaty literackie dla dorosłych „Moje życie jak baśń”; warsztaty komiksowe dla dzieci „Legendy polskie” oraz warsztaty plastyczne dla dzieci „Bajeczki-książeczki”. Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowałam warsztaty teatralne „Baśnie prze/pisane” oraz filmowe „Podróż bohatera. Mit w filmie”.

W projekcie pojawiły się też spacery szlakiem legend miejskich Gdyni i dopełniająca je broszura „Korzenie Gdyni”, powstała pod redakcją Katarzyny Gajewskiej, którą można przeczytać tutaj.

Projekt zrealizowano we współpracy z Teatrem Gdynia Główna, Fundacją „A może by…”, Fundacją Vademecum oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni. Współfinansowany przez Miasto Gdynia.

2016 Teatr z bliska. Z Gdyni i o Gdyni 

Projekt był kontynuacją realizowanego przez Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury w roku 2015, współfinansowanego przez Miasto Gdynia projektu pod takim samym tytułem. Projekt poprzedni napisała Katarzyna Gajewska a ten, z dodatkiem „gdyńskim” stworzyłyśmy wspólnie. Głównym punktem była 90. rocznica przyznania Gdyni praw miejskich, stąd gdyński akcent w projekcie. Sporo było w nim spotkań z twórcami teatralnymi, rozmów i dyskusji o kondycji życia teatralnego.

W ramach projektu odbyło się 6 spotkań na temat historii i współczesności teatru w Gdyni, w każdym z nich uczestniczyli aktorzy, dyrektorzy oraz badacze i animatorzy życia teatralnego: Ewa Ignaczak, Ida Bocian, prof. Jan Ciechowicz, Katarzyna Gajewska, Agnieszka Kaczor, Agata Braun, Tomasz Czarnecki, prof. Małgorzata Jarmołowicz, Dariusz Szymaniak, Maciej Wizner, Małgorzata Ryś, Weronika Łucyk.

Zrealizowaliśmy też w projekcie warsztaty recenzenckie- pisania o teatrze, „Twórcze odczytanie dramatu” o adaptacjach teatralnych i filmowych oraz teatralne „Sceny z życia i historii Gdyni” przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej, na których powstało przedstawienie, wystawione przez uczestników na deskach macierzystej szkoły.

Odbył się też cykl 5 spotkań dyskusyjnych: „Czytelnia klasycznego i współczesnego dramatu polskiego”.

Projekt zrealizowano we współpracy z Teatrem Gdynia Główna, Fundacją Vademecum. Współfinansowany przez Miasto Gdynia.